◆Member◆

Professor Youichi Ishii
Research Associate Takuya Kuwabara
Takahiro Iwamoto
D1(博士1年)

Shotaro Ito
Ryunosuke Kuriki

M2(修士2年)

Yutaka Aoki
Kohei Kitamura
Koushi Shibuya
Shunpei Momose
Daiki Mori

M1(修士1年)

Kyouka Saito
Mika Suzuki
Tomoyuki Takakuwa
Yuichi Masuda
Ryo Yamazaki

B4(学士4年)

Risa Nakamura
Yuuta Negishi
Asuka Sugihara
Yuri Shiba
Akihiko Sanada
Chowang Ryu
Sou Sai
Tetsuya Hayashi
Naoya Noguchi
Ryo Koibuchi
Hayato Kazama
Kanako Fujinuki
Hiroki Kuchiishi